Xác định tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục, trong năm học 2017-2018 Trường mầm non Sử Pán luôn quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

         Trong năm học 2017- 2018 Trường mầm non Sử Pán đã tập trung phối hợp với các ban, nghành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để từ đó các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã nhận thức sâu rộng về chủ trương xã hội hóa giáo dục; huy động nhân lực, vật lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của nhà trường về cảnh quan trường lớp, điều kiện dạy và học của cô và trò, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dụ      

Công tác xã hội hóa bắng sức và công lao động của phụ huynh đã xây dựng và tạo được môi trường tổng quan Sạch - Xanh - Đẹp và an toàn.

Công tác huy động phụ huynh phối hợp tham gia chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ được nhà trường đặc biệt trú trọng và quan tâm trong năm học. Phụ huynh tham gia trồng các loại rau xanh theo mùa, chăm sóc rau xanh bổ sung rau xanh, sạch cho các cháu nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn.

 

Năm học 2017-2018, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh đã ủng hộ tiền và ngày công lao động để mua vật liệu, đồ dùng làm mái che cho điểm trường Đội 3, làm hàng rào cho điểm Trường chính.....

 

Trường Mầm non Sử Pán 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên là nữ ,việc dùng sức cho những công việc nặng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như không có sự vào cuộc, hỗ trợ, giúp đỡ của các bậc phụ huynh, nhất là trong mùa mưa bão cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, hư hại. Điểm trường Đội 3 là điểm trường khó khăn của trường, lớp học bán kiên cố, qua nhiều năm sử dụng cộng với thời tiết khắc nghiệt của Sa Pa cơ sở vật chất đã xuống cấp làm mái lớp học vỡ, dột...Nhờ có sức phụ huynh mà các cô giáo lại có lớp học đảm bảo an toàn để yên tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
     Hình ảnh:Các bậc phụ huynh giúp điểm trường đội 3 lợp lại mái 2 lớp học        

Ngoài công lao động mà cán bộ, giáo viên, nhân viên huy được từ các bậc phụ huynh, nhà trường còn kêu gọi được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể hỗ trọ các cháu bằng những hiện vật được được nhà trường lưu giữ lại bằng hình ảnh dưới đây.

   Những kết quả đạt được về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của Nhà trường rất khiêm tốn, tuy chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Song, đó là thành quả rất đáng trân trọng, vì là kết quả của sự nỗ lực vượt lên nhiều khó khăn của tập thể sư phạm Nhà trường, sự chỉ đạo và giúp đỡ của các cấplãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh và các tổ chức tập thể, cá nhân hỗ trợ trực tiếp xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp, để trẻ có môi trường giáo dục tốt nhất, giúp trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Thể - Mỹ.