Trương mầm non Sư Pán đã tiến hành tổ chức đại hội công đoàn có sự góp mặt của đồng chí Má Thị Đa cùng toàn thể giáo viên trong trường.

Sáng ngày 17/10/2017, Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Sử Pán đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có bà Má Thị Đa - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Sa Pa; bà Ngô Thị văn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng. Mở đầu tiết mục văn nghệ của các cô giáo trong trường.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở nhà trường nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

 

 

Thay mặt Công đoàn Giáo dục huyên Sa Pa bà Má Thị Đa và bà Ngô Thị Văn - Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn trường trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 đó là: BCH CĐCS phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động Công đoàn, triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhất là trong việc chăm lo đời sống bảo vệ và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC và NLĐ; vận động CB CĐV thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của chi bộ nhà trường, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nội quy cơ quan và của Công đoàn cấp trên, đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo với chuyên môn nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành góp phần cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trong năm học 2014-2015 được Công đoàn Giáo dục huyện Sa Pa kiểm tra, đánh giá xếp loại tốt. Hàng năm đều được Công đoàn Giáo dục huyện công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo nhà trường và Công đoàn Giáo dục huyện Sa Pa mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn cở sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, tiếp tục giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đoàn viên công đòan trường mầm non Sử Pán đoàn kết quyết tâm phấn đấu và phát huy để đạt những thắng lợi góp phần xây dựng và phát triển của nhà trường. Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày.