Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2017 Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Sử Pán tiến hành tổ chức Hội Nghị cán Bộ Công Chức năm học 2017 - 2018

Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục Công Đoàn tổ chức đại hội nhằm đưa ra Nghị Quyết đại hội và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 Và kiện toàn ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018

Hội Nghị có toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường,

Mở đầu là văn nghệ chào mừng của cán bộ giáo viên trường Mầm Non Sử Pán

Nhãn
Nhãn

Bầu đoàn chủ tịch và thư ký được sự nhất trí của cán bộ giáo viên nhân viên đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc

 

Đồng chí Ngô Thị Văn lên khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Phương lên đọc báo cáo và phương hướng trong năm học 2017 - 2018

Sau khi đọc báo cáo cán bộ giáo viên nhân viên tham gia đóng góp ý kiến tham luận để bản báo cáo hoàn thiện.

Được sự nhất trí của cán bộ giáo viên sau một thời gian làm việc đã kiện toàn ban thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chi

- Trưởng ban thanh tra nhân dân đ/c: Lê Thị Yến

- Phó ban thanh tra nhân dân đ/c: Nguyễn Thị Huệ

- Ủy viên thanh tra nhân dân đ/c: Phạm Thị Hằng Nga

Đoàn thư ký thông qua nghị quyết tiến hành ký thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018