Báo giúp chị Thảo: ngày mai về Phòng gặp chị ký chứng từ đi di lịch nha

Báo giúp chị Thảo: ngày mai về Phòng gặp chị ký chứng từ đi di lịch nha