Nhắc lịch khai mạc và học các lớp GV hạng II. Đề nghị HT nhà trường thông báo tới từng CBQL, GV

Nhắc lịch khai mạc và học các lớp GV hạng II. Đề nghị HT nhà trường thông báo tới từng CBQL, GV