Để thống nhất công tác quản lý, chỉ đạo về hồ sơ sổ sách trong nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. Căn cứ điều lệ trường mầm non và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn chỉ đạo thực hiện nhằm mục đích nâng cao chất lượng SHCM.

     Năm học 2017-2018 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là năm học thực hiện theo chương trình giáo dục học mầm non sửa đổi bổ sung. Các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường được coi là buổi tập huấn nhỏ nhằm bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và đặc biệt là chỉnh đốn bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. 

Các tổ họp thống nhất và đề xuất các nội dung mà giáo viên còn hạn chế cần được bồi dưỡng trong năm để chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp, giáo viên đăng ký học mô đun BDTX đúng nội dung cần bồi dưỡng.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế, cán bộ giáo viên xác định rõ mục tiêu, yêu cầu cũng như phương pháp và cách thức tổ chức. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên phải tự giác tích cực chủ động chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp và thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của tổ trưởng. Giáo viên chuẩn bị các cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho buổi sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả.

Dự giờ tiết hoạt động góc chủ đề thế giới thực vật, tại lớp mẫ giáo ghép 4+5 tuổi - Đội 3 trường MN Sử Pán

Thông qua thăm lớp dự giờ các hoạt động giúp giáo viên các điểm trường có cơ hội tham gia học tập, được chia sẻ thảo luận rất sôi nổi, được tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị. Qua đó giúp cho giáo viên nắm rõ phương pháp, hình thức tổ chức, kỹ năng sư phạm dạy lớp ghép, ghi đầy đủ các nội dung đã dạy trẻ trong tuần và duyệt vào tuần thứ tư của tháng, cuối ngày đánh giá đầy đủ, cuối chủ đề đánh giá các chỉ số trong chủ đề kẹp cuối giáo án. Qua đó rút được kinh nghiệm chung và thực hiện có hiệu quả.

Những tiết chuyên đề được lên kế hoạch cụ thể cùng sự tham gia đóng góp ý kiến của giáo viên trong trường. Tổ chuyên môn nên đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng theo hướng hiệu quả sát thực. Nhà trường khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên sau đó tập hợp lại và phân chia thành 4 nội dung tự học giúp giáo viên phát triển năng lực sư phạm:

+ Nghiên cứu tài liệu, học liệu, giáo trình qua các kênh thông tin: Văn bản tài liệu, giáo trình, video, phần mềm chuyên môn.

+ Tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong dạy học: Giáo viên lựa chọn và sử dụng hợp lý các phần mềm ứng dụng để xây dựng bài giảng.

+ Nghiên cứu kiến thức, thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục.

+ Tự học, tự bồi dưỡng kiến thức ứng xử sư phạm: Tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu, phân tích tình huống, câu chuyện giáo dục, quan điểm giáo dục để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình công tác.

Năng lực sư phạm của giáo viên được coi như chìa khóa mở cửa cho chất lượng giáo dục. Vì vậy mỗi nhà giáo là một hạt nhân quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần vào đổi mới căn bản giáo dục. Ngoài ý thức tự giác nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ từ phía mỗi giáo viên thì nhà trường cũng cần chủ động nâng cao chất lượng cho đội ngũ. Thường xuyên mở lớp khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trau dồi đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp.