Hiệu trưởng nhà trường nhắc thêm cho các đồng chí tham gia thi thăng hạng lên hạng III khi đi nhớ mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân

Hiệu trưởng nhà trường nhắc thêm cho các đồng chí tham gia thi thăng hạng lên hạng III khi đi nhớ mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân