Các cô giáo và phụ huynh trường MN Sử Pán đã tiến hành chăm sóc vườn rau, vườn hoa, bón phân, tưới nước cho rau và hoa tươi tốt

Xây dựng cảnh quan vườn rau, vườn hoa sau tết

Trường mầm non Sử Pán luôn là 1 trường có rất nhiều vườn rau, vườn hoa tươi tốt, được sự chăm sóc của các cô và phụ huynh chăm chỉ bón phân tưới nước bắt sâu cho rau, nên trường có 1 vườn rau thật là xanh tốt

Trường trồng rau theo các mùa mùa thì trồng rau bắp cải, mùa thì trông rau bí. Trên đây là hình ảnh cô giáo bắt sâu cho vườn rau bắp cải

Vườn trồng 2 loại rau xanh đó là rau cải và rau bắp cải, được sự chăm bón tốt rau rất là nhanh lớn

Dưới đây là hình ảnh tu sủa vườn hoa của các cô trường mầm non

 

 Trên đây là vườn hoa và vườn rau của trường mầm Non Sử Pán trường sẽ cố gắng trồng được nhiều loại rau và nhiều loại hoa khac nhau để cho trường thêm phần sinh động và hấp dẫn hơn