Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
27/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện quy định về tài chợ cho các cơ sở Gd thuộc hệ thống GDQD trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày hiệu lực:
27/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện chế độ trang phục đối với GV Thể dục tại các đơn vị trg học trên địa bàn huyện sa pa

Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v vận động tiêu thụ tăm tre của HTX Tình thương huyện bảo Thắng

Ngày ban hành:
26/09/2018
Ngày hiệu lực:
26/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường công tác quản lý, thực hiện chế dộ chính sách tại các cơ sở GD

Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hoàn thiện hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho GV theo Nghị Định 06/NĐ-CP

Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 10
Tháng trước : 458